Eksterna obuka

Kurs u organizaciji JICA - " Physical Education in Basic Education"

Objavljeno: 06.02.2019

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: „Physical Education in Basic Education“, koji se odrzava u Japanu u periodu 07.07. – 31.07.2019. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 19.04.2019. godine na jica.bh@bih.net.ba .

 

Detaljnje informacije o kursu u dokumentu u prilogu.

 

Kontakt osoba prije apliciranja je Nina Bejtić Rašinlić, tel: +387 33 220 190


Priloženi dokumenti

Official Invitation BiH.pdf

J1904065_GI.pdf


Naslov