Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova

Objavljeno: 03.09.2014
Prijave moguće ostaviti u periodu: 03.09.2014 - 28.09.2014
Datum održavanja: 30.09.2014
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Zgrada prijateljstva Grčke i BiH - sala 402" - Trg Bosne i Hercegovine 3, Sarajevo
URL:https://docs.google.com/file/d/0BxtOmAWmjblCVWdWMEpkQ1FRXzA/edit?pli=1


SADRŽAJ

Pojmovno određenje i ciljevi prezentacije o gender problematici
Značaj i uloga razmatranja ove teme
Gender jednakost i ravnopravnost
Gender mainstreaming
Stereotipi u gender problematici
Pravni okvir gender zaštite
 -izvori gender zaštite
 -uticaji patrijarhalnog nalijeđa i poslijeratni tranzicijski procesi
 -običaji i pravne norme zaštite
 -međunarodni pravni akti
Međunarodni izvori zaštite
Zakonske odredbe gender zaštite
Krivični zakoni
Porodični zakoni
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

CILJ

Ovladati ključnim znanjima vezanim za zakonske odredbe o ravnopravnosti spolova, steći vještine primjene zakonskih odredbi o ravnopravnosti spolova.

OČEKIVANI ISHODI

Sposobnost identifikacije ključnih problema u primjeni zakonskih odredbi o ravnopravnosti spolova i načina njihovog prevazilaženja.

CILJNA GRUPA
Svi državni službenici


Raspored

Tema Od Do Predavac
Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova 30.09.2014 9:15 30.09.2014 16:00 Adnan Kadribašić


Predavač


Adnan Kadribašić
Adnan Kadribašić, dipl.iur. i M.A., je direktno učestvovao u brojnim aktivnostima, istraživanjima i izradi javnih politika u oblasti borbe protiv diskriminacije, ravnopravnosti spolova i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od autora Komentara Zakona o zabrani diskriminacije, a objavio je analize i istraživačke radove, učestvovao u izradi novih javnih politika i zakona, organizovao obuke i pružao druge usluge u oblasti zakona koji zabranjuju diskriminaciju i garantuju ravnopravnost spolova.
 https://ba.linkedin.com/in/adnan-kadribasic-4a5b61a50/25Naslov