Pregovaranje u Evropskoj uniji

Objavljeno: 02.02.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 02.02.2018 - 19.02.2018
Datum održavanja: 08.03.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo


OBUKA NA ENGLESKOM JEZIKU - POLAZNICI TREBAJU IMATI NAJMANJE B2 NIVO ENGLESKOG JEZIKA

Ciljevi treninga:

Trening će učesnicima ponuditi nove vještine, znanja i uvide u principe i mehanizme pregovaranja i odlučivanja unutar institucija Evropske Unije.

Opis:

Pregovori u Evropskoj uniji su posebna vještina koju će mnogi državni službenici trebati u nekom trenutku svoje karijere. Pregovori u EU razlikuju se od poslovnih pregovora, ali i od ostalih multilateralnih pregovora. S jedne strane to je rezultat (nepisanih) pravila procesa donošenja odluka u EU, uključujući i jedinstvene europske institucije, a s druge strane dinamika je oblikovana obvezujućom prirodom ishoda pregovora na nacionalna zakonodavstva. Ovaj kurs će se dublje pozabaviti temama poput uloge rotirajućeg predsjedništva, pravila ponašanja na sastancima u Briselu i razlike između formalnih i neformalnih pregovora u EU.

Teme/Sadržaj:

-       EU institucije i pregovaranje

-       Pravila procesa donošenja odluka u EU

-       Uloga rotirajućeg predsjedništva

-       Pravila ponašanja na sastancima u Briselu,

-       Razlika između formalnih i neformalnih pregovora u EU

Metode nastave:

-       Predavanja

-       Interaktivne vježbe

-       Pitanja i odgovori

-       Diskusija

Ciljna grupa: državni službenici institucija BiH kojima je tema vezana za radno mjesto

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:

Registracija:    09:45-10:00 (15 min)

Sesija 1:          10:00-11:30 (90 min)

Pauza za kafu:  11:30-11:45 (15 min)

Sesija 2:          11:45-13:15 (90 min)

Ručak:             13:15-14:15 (60 min)

Sesija 3:          14:15-15:45 (90 min)

Kraj treninga:  15:45


Napomena:
Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

O treneru:

Tim Masselink je trener i naučni saradnik na Akademiji Clingendael. Fokusira se na teme poput međunarodnih pregovora, ponašanja tokom pregovaranja i interkulturalnu komunikaciju. Također se specijalizirao za procese i institucije Evropske unije. Prije dolaska u Clingendael Akademiju, Tim je radio u Upravi za europske poslove u Ministarstvu ekonomskih poslova Nizozemske. 2007. magistrirao u oblasti organizacijske psihologije, a 2009. godine magistrirao je i na temu međunarodnih odnosa. Za više detalja vidjeti: https://www.clingendael.org/person/tim-masselink 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. 

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 


Potrebna predznanja


Polaznici trebaju imati najmanje B2 nivo engleskog jezika.0/20Naslov