Politike zasnovane na činjenicama

Objavljeno: 02.02.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 02.02.2018 - 28.02.2018
Datum održavanja: 15.03.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Sponzor: Analitika - Center for Social Research
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo


Ciljevi treninga:

Ovaj uvodni modul pomoći će polaznicima da nauče kako definirati i analizirati probleme te formulirati prijedloge javnih politika na temelju činjenica.

 

Opis:

Prije formuliranja novih politika i zakona, državni službenici trebaju biti u mogućnosti primijeniti osnovne analitičke pristupe i metode neophodne za razumijevanje složenih problema u oblastima na koje se javne politike odnose. To podrazumijeva, između ostalog, i znanja o metodama i tehnikama prikupljanja podataka, analizi dionika, i načinima definiranja ciljeva javnih politika. Pored toga, prilikom izrade prijedloga javnih politika, neophodno je utvrditi kriterije i indikatore za evaluaciju, poput financijske, političke, administrativne i tehnološke izvedivosti javnih politika, te definirati i procijeniti opcije i instrumente predloženih javnih politika.

 

Teme/Sadržaj:

- Korištenje analitičkih pristupa za definiranje problema

- Tehnike prikupljanja podataka

- Analiza dionika

- Definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva javnih politike

- Utvrđivanje kriterija i pokazatelja za evaluaciju izvedivosti javnih politika

- Definiranje i vrednovanje opcija i instrumenata javnih politike

- Pisanje prijedloga javnih politika

- Komuniciranje prijedloga javnih politika zainteresiranim stranama


Metode nastave:

-       Predavanja

-       Interaktivne vježbe

-       Pitanja i odgovori

-       Diskusija

 

Ciljna grupa: državni službenici institucija BiH kojima je tema vezana za radno mjesto

 

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.


Plan treninga:

Registracija:               09:45-10:00 (15 min)

Sesija 1:                    10:00-11:30 (90 min)

Pauza za kafu:           11:30-11:45 (15 min)

Sesija 2:                    11:45-13:15 (90 min)

Ručak:                       13:15-14:15 (60 min)

Sesija 3:                    14:15-15:45 (90 min)

Kraj treninga:             15:45


Napomena:
Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

 

O treneru:

Mirna Jusić je od 2009. godine istraživač u Centru za društvena istraživanja Analitika. Magistrirala je javnu politiku na Odsjeku za javnu politiku Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Također je magistrirala na programu Upravljanje državom i humanitarni poslovi Univerziteta La Sapienza u Rimu, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu. Trenutno pohađa doktorski studij javne i socijalne politike na Katedri za javnu i socijalnu politiku Fakulteta društvenih nauka Karlovog univerziteta u Pragu. Napisala je više istraživačkih izvještaja i članaka u oblastima javne i lokalne uprave i socijalnih politika. 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. 

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 0/20Naslov