Zagovaranje i lobiranje u Evropskoj uniji

Objavljeno: 02.02.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 02.02.2018 - 12.03.2018
Datum održavanja: 29.03.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Sponzor: Analitika - Center for Social Research
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo


OBUKA NA ENGLESKOM JEZIKU - POLAZNICI TREBAJU IMATI NAJMANJE B2 NIVO ENGLESKOG JEZIKA

Ciljevi treninga:

Najvažniji cilj treninga je poboljšanje strateškog znanja i sposobnosti sudionika da profesionalno zastupaju interese svojih institucija u Europskoj uniji. Nakon završetka kursa sudionici će moći:

-       Razumjeti i učinkovito utjecati na europske procese donošenja odluka

-       Artikulirati svoje interese na uvjerljiv način

-       Pripremiti strategiju lobiranja i komuniciranja

Opis:

Utjecaj na politike i zagovaranje u kontekstu donošenja javnih politika u EU stalni je interes ministarstava i drugih javnih institucija, poslovne zajednice i ostalih aktera. Aktivan i blagovremen utjecaj od presudne je važnosti za postizanje rezultata i izbjegavanje mogućeg raskoraka između europskih inicijativa i vlastitih političkih ciljeva. To ne zahtijeva samo značajnu pripremu, već i napredne vještine komuniciranja i lobiranja. U okviru ovog kursa će se raspravljati o pripremi javnih politika unutar Europske komisije, ulozi Europskog parlamenta i Vijeća, te (ne)formalnoj poslovnoj kulturi i procesima unutar tih institucija. Sudionici će prakticirati lobiranje i izraditi nacrt strateškog plana lobiranja i komuniciranja.

Teme/Sadržaj:

- Uvod u zagovaranje i lobiranje

- Institucionalni okvir za zagovaranje i lobiranje u EU

- Formalna i neformalna poslovna kultura unutar institucija EU

- Strateški pristup zagovaranju i lobiranju


Metode nastave:

-       Predavanja

-       Interaktivne vježbe

-       Pitanja i odgovori

-       Diskusija

 

Ciljna grupa: državni službenici institucija BiH kojima je tema vezana za radno mjesto

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

 

Plan treninga:

Registracija:                09:45-10:00 (15 min)

Sesija 1:                     10:00-11:30 (90 min)

Pauza za kafu:            11:30-11:45 (15 min)

Sesija 2:                     11:45-13:15 (90 min)

Ručak:                        13:15-14:15 (60 min)

Sesija 3:                      14:15-15:45 (90 min)

Kraj treninga:              15:45

 

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

O treneru:

Christiaan Nelisse je trener i istraživački suradnik na Akademiji Clingendael. Bavi se oblastima učinkovitog zagovaranja i lobiranja, međunarodnim pregovorima i ponašanjem tokom pregovaranja. Također se specijalizirao za procese i institucije Europske unije. Prije dolaska u Clingendael, Christiaan je radio kao analitičar u MLex Market Intelligence u Briselu, zatim u Europskom parlamentu, kao i za lobističku tvrtku EPPA. Magistrirao je europsko pravo na Sveučilištu u Leidenu a završio je i postdiplomski studij u domenu prava tržišnog natjecanja na King's College u Londonu. Više o treneru: https://www.clingendael.org/person/christiaan-nelisse

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. 

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske


Potrebna predznanja


Polaznici trebaju imati najmanje B2 nivo engleskog jezika.0/20Naslov