Strateško planiranje javnih politika

Objavljeno: 14.03.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 14.03.2018 - 04.04.2018
Datum održavanja: 09.04.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo


OBUKA NA ENGLESKOM JEZIKU - POLAZNICI TREBAJU IMATI NAJMANJE B2 NIVO ENGLESKOG JEZIKA

Ciljevi treninga:

  • Bolje razumjeti povezanost između vještina rukovođenja i strateškog planiranja javnih politika
  • Upoznavanje alata za strateško planiranje politika
  • Primjena alata strateškog planiranja u ciklusu planiranja javnih politika
  • Znati kako se koristiti planiranjem scenarija kao snažnim alatom strateškog planiranja
  • Primjena studija slučaja u planiranju scenarija

Opis:

Ova će radionica započeti istraživanjem međusobnog odnosa vještina rukovođenja i strategije. Sudionici će raditi na okviru kompetencije vještina rukovođenja i bolje razumjeti ulogu strategije i strateškog razmišljanja. Nakon toga razmatraće se različiti alati strateškog planiranja kao što su SWOT, analiza dionika, planiranje aktivnosti i planiranje scenarija u ciklusu planiranja politika (policy cycle). Naglasak će se staviti na razumijevanje boljeg planiranja scenarija kao alata za strateško razmišljanje o složenim pitanjima javnih politika. U posljednjem dijelu radionice sudionici će raditi u malim grupama na studiji slučaja.

Teme/Sadržaj:

1. Uvod u program

2. Vodstvo (leadership) i metodologija kompetencije

3. Odnos između instrumenta strateškog planiranja politika i ciklusa planiranja javnih politika

4. Upotreba scenarija kao alata za strateško planiranje javnih politika

5. Praktična vježba - rad u malim grupama na studiji slučaja.

Metode nastave:

-       Predavanja

-       Interaktivne vježbe

-       Pitanja i odgovori

-       Diskusija

-       Feedback


Ciljna grupa: državni službenici institucija BiH kojima je tema relevantna za radno mjesto

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.


Plan treninga
:

Registracija:                09:45-10:00

Sesija 1:                     10:00-11:30

Pauza za kafu:             11:30-11:45

Sesija 2:                     11:45-13:15

Ručak:                        13:15-14:15

Sesija 3:                      14:15-15:45

Kraj treninga:              15:45


Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

O treneru:

Ron Ton je Direktor Clingendael Akademije gdje upravlja svim edukativnim programima, konsultantskim projektima i projektima izgradnje kapaciteta u oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, EU tematike, sigurnosti i programa razvoja vještina za javne službenike u Nizozemskoj. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa vladom Nizozemske, NVO-ima i privatnim sektorom. Radi sa partnerskim organizacijama u Evropi, Africi, Bliskom Istoku i Aziji. Ranije je radio kao predavač i menadžer međunarodnih projekata na nekoliko privatnih poslovnih škola u Hagu. Magistrirao je na Univerzitetu u Utrehtu u oblasti istorije i međunarodnih odnosa. Više o treneru na: https://www.clingendael.org/person/ron-ton

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. 

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

 


Potrebna predznanja


Polaznici trebaju imati najmanje B2 nivo engleskog jezika.

 0/20Naslov