Uvod u institucionalni okvir za izradu javnih politika u EU

Objavljeno: 09.04.2018
Prijave moguće ostaviti u periodu: 09.04.2018 - 25.04.2018
Datum održavanja: 24.05.2018
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Sponzor: Analitika - Center for Social Research
Lokacija: "Hotel Bristol" - Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo


OBUKA NA ENGLESKOM JEZIKU - POLAZNICI TREBAJU IMATI NAJMANJE B2 NIVO ENGLESKOG JEZIKACiljevi treninga:

-       Upoznavanje sa principima i mehanizmima donošenja javnih politika u EU

-       Upoznavanje sa institucionalnim okvirom za donošenje javnih politika u EU

-       Razumjevanje načina funkcionisanja EU institucija

Opis:

Uvod u institucionalni okvir za izradu javnih politika u EU je intenzivan trening modul koji se fokusira na prirodu donošenja javnih politika u EU kontekstu. Program daje uvod u funkcionisanje Evropske Unije, uključujući i način rada glavnih EU institucija te dinamiku odnosa između Brisela i Haga.  

Teme/Sadržaj:

-       Istorija i osnovni principi EU

-       EU institucije i proces donošenja javnih politika

-       Odnos između Brisela i Haga

-       Efektivno zastupanje interesa u Briselu

-       Interkulturalna komunikacija u okvirima EU

-       Pregovaranje  u EU

-       Priprema pozicija nacionalnih vlada prema novim EU prijedlozima

-       Upravljanje informacijama unutar EU

Metode nastave:

-       Predavanja

-       Interaktivne vježbe

-       Pitanja i odgovori

-       Diskusija

Ciljna grupa: državni službenici institucija BiH kojima je tema relevantna za radon mjesto

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:

Registracija:                09:45-10:00

Sesija 1:                     10:00-11:30

Pauza za kafu:             11:30-11:45

Sesija 2:                      11:45-13:15

Ručak:                         13:15-14:15

Sesija 3:                      14:15-15:45

Kraj treninga:               15:45


Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

O treneru:

Christiaan Nelisse je trener i istraživački suradnik na Akademiji Clingendael. Bavi se oblastima učinkovitog zagovaranja i lobiranja, međunarodnim pregovorima i ponašanjem tokom pregovaranja. Također se specijalizirao za procese i institucije Europske Unije. Prije dolaska u Clingendael, Christiaan je radio kao analitičar u MLex Market Intelligence u Briselu, zatim u Europskom parlamentu, kao i za lobističku tvrtku EPPA. Magistrirao je europsko pravo na Sveučilištu u Leidenu a završio je i postdiplomski studij u domenu prava tržišnog natjecanja na King's College u Londonu. Više o treneru: https://www.clingendael.org/person/christiaan-nelisse

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 0/20Naslov