Korištenje interneta i društvenih mreža u odnosima s javnošću institucija BiH

Objavljeno: 10.11.2014
Prijave moguće ostaviti u periodu: 10.11.2014 - 26.11.2014
Datum održavanja: 02.12.2014
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Zgrada prijateljstva Grčke i BiH - sala 402" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ
Online komunikacija s posebnim fokusom na komunikaciju putem društvenih mreža kao platformi za povezivanje sa ciljnim grupama, komunikaciju sa akterima ili ciljnim grupama, informisanje ali i promociju institucije ili kampanje. Internet kroz brojne platforme, od web prezentacije do naloga na različitim platformama i mrežama, omogućava institucijama da na jednostavniji, jeftiniji i brži način dođu do svojih ciljnih grupa. Kroz primjere dobre i loše prakse u regionu i svijetu, PR-ovcima institucija i agencija, predstavlja se koncept i kontekst online komunikacije koja nudi ozbiljan potencijal nadogradnje tradicionalne jednosmjerne i reaktivne komunikacije.

CILJ OBUKE
Upoznavanje službenika za OSJ sa osnovama komunikacije u ime institucije na društvenim mrežama i internetu uopšte (privatno i javno/institucionalno); predstavljanje prednosti i rizika u komunikaciji na internetu.

OČEKIVANI ISHODI
Bolja i svrsishodnija komunikacija predstavnika institucija sa akterima i građanima na internetu.  

CILJNA GRUPA: Službenici za OSJ iz institucija BiH, ministarstva i agencija, rukovodioci i svi koji nastupaju i istupaju u ime institucija.

Predavač: Dobrila Močević je izvršna direktorica PR agencije Prime Communications.


Raspored

Tema Od Do Predavac
Korištenje interneta i društvenih mreža u odnosima s javnošću institucija BiH 02.12.2014 9:30 02.12.2014 16:00 Dobrila Močević


Predavač


Dobrila Močević0/35Naslov