Eksterna obuka

Kurs u organizaciji JICA - " Capacity Development for Investment Promotion"

Objavljeno: 14.03.2019

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: „Capacity Development for Investment Promotion“, koji se odrzava u Japanu u periodu 12.06. – 13.07.2019. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 03.05.2019. godine na jica.bh@bih.net.ba .

Kontakt telefon prije apliciranja je: +387 33 220 190

 

 Detaljnje informacije o kursu u dokumentu u prilogu.

 


Priloženi dokumenti

ANNEX2_Pre Study Presentation Format.pptx

Inception Report.docx

J1904268_GI.pdf


Naslov